SPREEWALD A LUŽICE NA KOLE A LOĎCE

zájezd NOMÁD
Ochutnáme množství cyklistických tras a cyklostezek, od Sprévské cyklostezky, přes Žabí cyklostezku, cyklostezku Krabat, cyklostezku Saských měst či Okurkovou cyklostezku. Jen mírně zvlněná Horní Lužice, stejně jako cesty v rezervacích „Benátek severu” Spreewaldu (UNESCO), podél řek a krajinou jezer a luk s hustou sítí dokonalých asfaltovaných cyklostezek jsou pravým rájem pro cyklisty. Pohodový zájezd bez nočních přesunů.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den: Žďár nad Sázavou - Budyšín. Autobusem do Německa. Okružní výlet po cyklotrase kolem Budyšínské vodní nádrže a prohlídka centra Horní Lužice - tisíciletého města Budyšína s mnoha věžemi, hradbami i historickým centrem s jeho středověkými uličkami. Možnosti vyhlídek z věží, unikátní vodárenská věž či muzeum hořčice a srbské speciality.
2.den: Horní Lužice. Budyšín. Na kole po Žabí cyklostezce do města Kamenz - rodiště filozofa Lessinga s dominantním kostelem. Centrum města s radnicí a kašnou s českým lvem, měšťanské domy či bašta. Mezi městy historického spolku Lužického šestiměstí na dávné obchodní cestě zpět. Po cestě mineme barokní kostelík v Nebelschütz a barokní cisterciácký klášter St. Marienstern v Panschwitz-Kuckau.
3.den: Hoyerswerda - Cottbus, Burg. Busem ke Guttauským jezerům. Na kole či pěšky podél „Přírodní naučné stezky Guttauská jezera“ a „Okružní stezky mořského orla“. Dále na kole unikátní přírodou biosférické rezervace Hornolužická vřesoviště a kolem mnoha jezer, luk a stepí po Seelandroute do města Hoyerswerda se starým centrem s dlážděnými uličkami.
4.den: Spreewald - jižní okruh (Oberspreewald). Z termálních lázní Burg: dřevěné domky, mlýn, kreativní objekt Weidenburg či Bismarkova věž s vyhlídkou. Volitelně možnost 2 hodinové projížďky na pramicích sítí burgských řek: tradiční farmy, dřevěné dvory, místní fauna a flora (objednání a platba v CK dopředu: 375 Kč/os.). Na kole dále s možností zasávky u obnoveného kruhového slovanského hradiště - hrad Raddusch a kolem malého skanzenu v Lehde, jehož dřevěnice s rákosovými střechami ukazují lužickosrbskou historii. Po Okurkové cyklostezce do města Lübbenau - historické jádro, barokní kostel a zámek s nádherným parkem a podél lánů okurkových polí do starobylého Lübben.
5.den: Spreewald - severní okruh (Unterspreewald) - Žďár nad Sázavou. Velice rozmanitou krajinou Sprévského lesa, kde v době ledové vznikla bažinatá krajina s množstvím říček a kanálů a s bohatstvím ptačích druhů (biosférická rezervace UNESCO). Na kole z „brány Spreewaldu“ - historického Lübben se středověkým kostelem a vodním zámkem na sever Okurkovou cyklostezkou. Bez převýšení pohodovou cestou kolem vodních ploch do Schlepzig s roubenými domy a kostelíkem a do Krausnick. Autobusem zpět do ČR.

Obtížnost: 1-3, doporučujeme cross, silniční
Délka tras: autobusem 1300 km, na kole 0-270 km
Počasí: vzduch 23-26 °C, voda v jezerech 15-22 °C
Odjezdy: Brno, Žďár n. Sáz., Pardubice, Praha, Ústí n. Labem

Termín: 24.8. - 28.8. 2022
cena v Kč: 8 390,-


V ceně je: Doprava klimatizovaným autobusem včetně poplatků, přeprava kol, 4x ubytování v Jugendherbergu ve čtyřlůžkových pokojích s polopenzí, průvodce, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Příplatek za 2-lůžkový pokoj (4 noci) 1790 Kč, plavba na loďkách 390 Kč/os.

Zájezd najdete na stránkách CK NOMÁD