PODUNAJÍ

zájezd CYKLOTOUR
Rovinatá, nenáročná cyklostezka v okolí slovenského toku Dunaje a přilehlým maďarským venkovem. K relaxaci a odpočinku po cykloetapách je možné využít termální koupaliště, které se nachází v Komárně nedaleko místa ubytování.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: Odjezd v brzkých ranních hodinách z Hradce Králové. Přes Bratislavu dojezd do Gabčíkova - prohlídka vodního díla. Cykloetapa podél Dunaje chráněnou krajinnou oblastí Dunajské Luhy. Přes Číčov (kostel s historickým parkem) dojezd do Komárna na ubytování. V průběhu pobytu prohlídka města - největší pevnostní systém v Rakousku-Uhersku, náměstí Nádvoří Evropy - komplex staveb s typickými prvky architektury 45 evropských zemí a regionů, kostel sv. Ondřeje...
2. den: Etapa maďarským venkovem: Mocsa - římskokatolický kostel, Kocs - muzeum kočárů, Tata - gotický hrad se čtyřmi nárožními věžemi na břehu jezera Öreg-tó, jediný zachovalý vodní hrad Maďarska a zpět do Komárna.
3. den: Cykloetapa podél řeky Váh do Kolárova - vodní mlýn a krytý dřevěný most přes Malý Dunaj dlouhý 86 m, přes Martovce - expozice lidové architektury a bydlení - zpět do Komárna.
4. den: Etapa podél Dunaje: Iža - zbytky římského tábora a přes Štúrovo dojezd do maďarské Ostřihomi - Hradní vrch s bazilikou, která je největší v Maďarsku. Prohlídka města, naložení kol a v podvečer odjezd domů s příjezdem do Hradce Králové do půlnoci.

Etapy jsou rovinaté, pouze etapa druhého dne je mírně zvlněná, vedou po asfaltových i šotolinových cyklostezkách a vedlejších silnicích.
Denní etapy: 60, 62, 65, 57 km

Termín: 23.4. - 26.4.2020
Vaše cena: 3 980 Kč


Stravování: 3x snídaně

Ubytování: 3x v hotelu v Komárně, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím. Hotel se nachází nedaleko termálního koupaliště.

Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, dopravu autokarem s vlekem na kola, průvodce, komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a zákonné pojištění CK

Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Nástupní místa: Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno

Země: Slovensko, Maďarsko

Zájezd najdete na stránkách CYKLOTUR