BELGIE

zájezd CYKLOTOUR
Historická města s krásnými chrámy a královskými paláci, jedinečné stavby radnic, tržnic, nádherná náměstí, známí malíři, ale i písečné pláže, klid venkova, pivo, čokoláda a krajka, to je Belgie, která je protkaná množstvím cyklostezek. Rovinatá krajina je opravdovým rájem cyklistů.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. - 2. den: Odjezd večer s nočním přejezdem Německa. Dopoledne příjezd do největšího města Belgie Antverp. Prohlídka: hrad Steen, Velké náměstí s typickými cechovními domy, největší a nejkrásnější belgická katedrála. Nedaleko města Lockeren složení kol. Etapa přes menší městečka a podél řeky Šeldy do jednoho z nejvyhledávanějších měst s nádhernými štítovými domy a pevností Gentu.
3. den: Cykloetapa okolím Gentu: malé obce, zemědělské usedlosti, louky, pastviny, kanály, větrné mlýny, kostelíky, zámečky.
4. den: Autokarový výlet do jednoho z nejpůvabnějších míst nejen Belgie ale i Evropy Brugg. Procházka historickým centrem: náměstí, které je obklopeno četnými štítovými domy gotického, renesančního a barokního původu, mohutná stavba tržnice s velkou zvonicí, Hradní náměstí a radnice jsou krásnou podívanou. Velice působivá je i projížďka lodí po místních kanálech.
5. den: Autobusem k Severnímu moři. V malém lázeňském městečku De Haan složení kol a etapa podél pobřeží. Největší přímořské lázně Oostende s širokými písečnými plážemi a promenádou s lázeňskými domy, hotely a restauracemi. Po hrázi přes Middelkerke a Vestende do přístavního města Niewportu. Nedaleko lázní Koksijde se rozloučíme se Severním mořem. Naložení kol a dojezd na ubytování.
6. - 7. den: Cykloetapa k hlavnímu městu Bruselu. Opět vás čekají malá městečka (Destelbergen, Dendemonde), belgický venkov a u obce Merchtem cyklistiku ukončíme. S naloženými koly navštívíme srdce Evropy, hlavní město Brusel, s historickými památkami i novodobou moderní architekturou. V podvečer odjezd s příjezdem do ČR v ranních hodinách.

Termín: 25.7. - 31.7.2022
Vaše cena: 10 960 Kč


Denní etapy: 45, 55, 0, 60, 50 km
Etapy jsou rovinaté, většinou po asfaltových cyklostezkách.
Stravování: 4x snídaně
Ubytování: 4x v hotelu nedaleko centra Gentu, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím
Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu autokarem s vlekem na kola, průvodce, komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec Králové, Praha, Plzeň
Země: Belgie

Zájezd najdete na stránkách CYKLOTUR