ÚDOLÍM ŘEKY RHÓNY

zájezd CYKLOTOUR
Na četná přání se k tomuto zájezdu po několika letech vracíme. Cyklostezka vás povede téměř od pramene řeky Rhóny krásnou horskou kulisou kolem jezer a vodopádů, středověkými městečky k největšímu švýcarskému jezeru a nejkrásnějšímu městu na jeho břehu Montreux. Program je doplněn o návštěvu horského střediska Zermatt s majestátním Matterhornem. nezapomenutelný výhled na Matterhorn

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. - 2. den: Odjezd v podvečerních hodinách. Noční přejezd Německa. Začátek cyklotrasy na Grimselpassu (2166 m), sjezd přes Gletsch do Oberwaldu - zajímavé staré dřevěné domy, Fiesch, Brig - zámek, do Vispu, zde naložení kol a dojezd autobusem na ubytování do Täsche.
3. den: Výlet do vyhlášeného turistického střediska Zermattu - možnost výběru turistické trasy případně atraktivní výjezd lanovkou do výšky 3821 m na Kleine Matterhorn s nádhernými výhledy na 29 čtyřtisícovek.
4. den: Téměř 20 km dlouhý sjezd do Vispu, dále podél řeky Rhóny, možnost přírodního koupání s výhledem na Crans Montanu, do nejstaršího švýcarského města Sionu (hrad Tourbillon, zámek Valére).
5. den: Martigny - hrad Bátiaz, St. Maurice, Villeneuve. Naložení kol a dojezd na ubytování s krásným výhledem na Alpy a Ženevské jezero, kterým řeka Rhóna protéká.
6. - 7. den: Sjezd na kole do Montreux - prohlídka nejkrásnějšího města na břehu Ženevského jezera. Vevey - komplex Nestlé, pomník Ch. Chaplina a Jana Palacha a Lausanne - olympijské muzeum, nedaleko kterého cyklistiku ukončíme. Naložení kol, noční přejezd Švýcarska a Rakouska. Návrat do Hradce Králové v ranních hodinách.

Termín: 18.7. - 24.7.2022
Vaše cena: 12 640 Kč


Denní etapy: 70, 0, 88, 75, 50 km
Nenáročná trasa většinou po asfaltových cyklostezkách a vedlejších silnicích se sjezdem z průsmyku a z Täsche. Stoupání vinicemi v poslední etapě lze nahradit méně náročnou jízdou po silnici.
Stravování: 4x snídaně, za příplatek 2200 Kč je možné doobjednat 4 večeře (večeře budou zajištěny při minimálním počtu 15 osob)
Ubytování: 2x hotel v Täsch (2-3lůžkové pokoje s příslušenstvím), 1x ubytovna Sion (2lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením), 1x ubytovací středisko nedaleko Vevey (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x snídani, dopravu autokarem s vlekem na kola, průvodce, komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: výjezd lanovkou na Kleine Matterhorn a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec Králové, Praha, Plzeň
Země: Švýcarsko

Zájezd najdete na stránkách CYKLOTUR