PODÉL ŘEKY DUNAJ

zájezd CYKLOTOUR
Každoročně vám nabízíme jednu z nejstarších a nejklasičtějších cyklostezek Rakouska. Velice příjemná, naprosto pohodová cyklistika rovinatým krajem mezi vinicemi a nádhernými městečky s řadou kulturních památek, to je Podunajská stezka - perfektně vybudovaná a značená. Krásný rozjezd před letní dovolenou.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: Odjezd po půlnoci přes České Budějovice do Rakouska. Nedaleko Lince složení kol a začátek putování. Cyklostezka po levém břehu Dunaje do Mauthausenu - smutně proslulý koncentračním táborem. Kolem hráze Wallsee-Mitterkirchen do městečka Grein s hezkým náměstím a hradem.
2. den: Pokračujeme zřejmě nejkrásnější částí cyklostezky přes Ybbs do Melku, kde se na vysoké skále tyčí klášter, který je vzorem barokní nádhery a největším benediktinským klášterem v Evropě, prohlídka.
3. den: Údolí Wachau, jedno z nejkrásnějších evropských říčních údolí. Úsek Dunaje mezi Melkem a Kremží, který je od roku 2000 na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Stezka vede přes Emmersdorf, Spitz a Dürnstein, kolem hradů, zámků, klášterů a mezi vinicemi s možností ochutnávky do Krems.
4. den: Procházka pěkným centrem města Krems. Podél Dunaje do historického města Tulln s množstvím památek z období středověku i z doby římské a s muzeem Egona Schieleho. Návštěva unikátních Tullnských zahrad - 70 výstavních a vzorových zahrad, 30 m dlouhý výstup do koruny stromu s výhledem na celý areál... Naložení kol a odjezd zpět do ČR s dojezdem do Hradce Králové do půlnoci.

Termín:5.5. - 8.5.2022
Vaše cena: 6 580 Kč


Denní etapy: 65, 55, 42, 55 km
Trasa nenáročná, odpočinková, vhodná pro rodiny s dětmi, kterým autobus může trasu zkrátit. Většinou asfaltové rovinaté cyklostezky.
Stravování: 3x snídaně
Ubytování: 3x penzion nebo hotel, 2-4lůžkové pokoje s příslušenstvím – Grein, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím - Melk a Krems
Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, dopravu autokarem s vlekem na kola, průvodce, komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, storna a zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Nástupní místa: Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Hradec Králové, Praha
Země: Rakousko

Zájezd najdete na stránkách CYKLOTUR